Razrada teme Pametni gradovi i pametna uprava

Copernicus Hackathon Zagreb pokriva tri tematska podrucja, a ovdje donosimo konkretne teme za izradu aplikacija u tematskom podrucju Pametni gradovi i pametna uprava. Teme su predlozili Grad Zagreb i Drzavna geodetska uprava, suorganizatori Hackathona:

  • Pracenje i ocjena stanja Medvednice i gradskih parkova i suma,
  • Kvantifikacija i karakeristike poljoprivrednih povrsina unutar granica GUP-a Zagreba i pracenje njihovih promjena kroz vrijeme,
  • Kombinacija hidroloskih, ekoloskih i okolisnih pokazatelja rijeke Save u svrhu pracenja stanja,
  • Copernicus u sluzbi prostornog planiranja Grada Zagreba - analiza izgradenosti i Urban Atlas kao osnova za planiranje,
  • Automatsko evidentiranje promjena u gradovima na temelju usporedbe starih i novih satelitskih snimaka u svrhu podrske provedbi promjena u katastarskom operatu i osiguranju njegove azurnosti i
  • Detekcija izgradenosti (zgrada) temeljem Sentinel-2 snimaka u svrhu pracenja promjena za potrebe temeljne topografske baze i katastarskog operata.

Napominjemo da sudionici koji se prijave za natjecanje u ovoj tematskoj skupini nisu u obvezi izraditi aplikaciju na neku od navedenih tema, ali mogu otvoriti mogucnost daljnje suradnje s nasim partnerima. Za navedene teme biti ce pripremljeni potrebni in-situ podaci.